อีเมลนี้แสดงผลไม่ถูกต้อง คลิกเพื่อดูด้วยเบราว์เซอร์
ประกาศเลื่อนการจัดงาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ได้สร้างความไม่แน่นอนทั้งในไทยและทั่วโลก ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราคือสุขภาพและความปลอดภัยของทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าชมงาน ผู้แสดงสินค้า รวมถึงพนักงาน และเราได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานรัฐบาลมาโดยตลอด

ด้วยเหตุนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ และ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด จึงตัดสินใจเลื่อนการจัดงานแสดงสินค้า ไทล็อก - โลจิสติกซ์ ไปเป็นปี พ.ศ. 2565 อย่างไรก็ตาม เพื่อสนับสนุนโอกาสให้นักอุตสาหกรรมได้พบปะกับคู่ค้าและพันธมิตรด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั้งจากในและต่างประเทศ เรามีความยินดีขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เราได้กำหนดงานภายในปีนี้ขึ้นสองงาน ประกอบด้วย
  1. TILOG Virtual Exhibition 2021 ในระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2564 งานในรูปแบบออนไลน์ที่จะเชื่อมโยงผู้ร่วมงานจากทั่วทุกมุมโลกไว้ด้วยกัน
  2. LOGISTIX 2021 ในระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2564 ณ ไบเทค งานในรูปแบบ Physical ที่จะรวมไว้ซึ่งนักอุตสาหกรรมที่จะได้สัมผัสกับนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์และพบปะพูดคุยกับคนในวงการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิก www.tilog-logistix.com

เราหวังว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านในงานดังกล่าว 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และ
บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564